Welkom bij de ketenkamer

De Ketenkamer is een nieuw en bewezen concept dat je gegarandeerd helpt in het optimaliseren van ketensamenwerking binnen jouw bedrijf.

Een vertegenwoordiging van de gehele keten gaat een maand lang in een inspirerende ruimte (off-site) in volgorde van proces werken én verbeteren onder begeleiding van Lean en Agile coaches en met behulp van De Ketenkamer tooling. Tijdens deze maand ontstaat verbinding tussen de ketenpartijen, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke ketendoelstelling, het verbeterpotentieel in beeld gebracht en verbeterinitiatieven worden direct doorgevoerd.

Dit gebeurt door het inzichtelijk maken van de keten, leren, proberen en experimenteren. De benodigde middelen zijn afhankelijk van de situatie maar kunnen bestaan uit: sterkte-zwakte-analyses (SWOT), value-stream-mapping (VSM), rapid prototyping en verdere methodieken uit LEAN en de werkwijzen vanuit Agile.

Mail naar: info@ketenkamer,.nl voor meer info!